پروبی

پودرکتلت

پودر کتلت آماده

پودر کتلت گياهی مسما ضمن ایجاد سهولت در تهیه کتلت، کاملاً طبیعی و سرشار از پروتئین های گیاهی می باشد.

روش تهیه: جهت تهیه کتلت برای چهار نفر، محتوی جعبه را با 2استکان آب مخلوط نموده و خوب هم بزنید.بعد از 10 الی 15 دقیقه دو عدد تخم مرغ به آن اضافه نموده مجدداً هم بزنید.دقت کنید مخلوط به صورتی درآید که بتوان با قاشق آنرا درون ماهیتابه قرارداد. مخلوط آماده شده را به شکل دلخواه در روغن سرخ نمایید.
پودر کتلت آماده

پودر کتلت گياهی مسما ضمن ایجاد سهولت در تهیه کتلت، کاملاً طبیعی و سرشار از پروتئین های گیاهی می باشد.

پودرکتلت

انرژی 250

ویتامین400

چربی400

پروتین 360