پروبی

اردزرت

آرد ذرت رو ميتونيد با نام انگليسي Cornmeal در بازار پيدا كنيد. البته بعضا روي جعبه ها corn flour هم نوشته ميشه كه كار رو كمي مشكل ميكنه. البته با نامهاي maize flour و polenta نيز شناخته ميشه.

چون آرد ذرت زرد رنگ رايجترين نوعش در بازاره شما بايد با توجه به رنگش متوجه بشيد كه الان داريد آرد ذرت ميخريد يا نشاسته ذرت. راه دومش هم لمس كردن پلاستيكشه. يعني اگر لمسش كرديد و صداي جيغ جيغ نشنيديد آرد ذرته.
و البته امروزه آرد ذرت با ماركهاي ايراني و خارجي در سوپرماركتها موجوده كه ميتونيد به راحتي تهيه كنيد.

اردزرت

انرژی 630

ویتامین 650

چربی400

پروتین 360