نشانی:

قزوین،آبیک ،ضلع شمالی اتوبان، شرکت کیمیا فرآور البرز (پروبی )

صندوق پستی 1198-34415

تلفن : 6 - 02832899515

فکس : 02832898033